Tingkatan 1 Matematik

Subjek PT3 Tingkatan 1 Matematik mengikut sukatan matapelajaran Malaysia.

Di dalam subjek ini, anda akan mempelajari pengiraan yang melibatkan nombor keseluruhan, corak dan urutan nombor, pecahan, peratusan, integer dan ungkapan algebra. Anda juga akan mempelajari ukuran asas, sudut dan garis, poligon, perimeter dan lebar serta geometri pepejal.


Course CurriculumGet started now!