Tingkatan 1 Sejarah

Subjek PT3 Tingkatan 1 Sejarah mengikut sukatan matapelajaran Malaysia.

Di dalam subjek ini, anda akan diperkenalkan dengan Sejarah Malaysia melalui tahap pra-sejarah di Malaysia, kerajaan awal, kesultanan Melaka, susur galur kerajaan Melayu di Malaysia dan sejarah Sabah dan Sarawak.


Course Curriculum


  Bab 01: Sejarah Dan Kita
Available in days
days after you enroll
  Bab 06: Kemerosotan Melaka
Available in days
days after you enroll

Get started now!