Tingkatan 2 Matematik

Subjek PT3 Tingkatan 2 Matematik mengikut sukatan matapelajaran Malaysia.

Di dalam subjek ini, anda akan mempelajari pengiraan tahap pertengahan yang melibatkan nombor berarah, punca kuasa dua dan punca kuasa tiga, ungkapan algebra, persamaan linear, nisbah dan kadaran. Anda juga akan diperkenalkan kepada Teorem Pythagoras, pembinaan geometri, koordinat dan loci dalam dua dimensi. Akhirnya, anda akan mempelajari pengiraan yang melibatkan bulatan.


Course CurriculumGet started now!